Papa Francisc priveşte spre viitor: A numit 13 noi cardinali, printre care şi primul afro-american

Papa Francisc nu se gândeşte doar la prezent, ci şi la continuarea proiectelor sale, astfel că Suveranul Pontif a numit, duminică, 13 noi cardinali, iar dintre aceştia, nouă vor putea lua parte la următorul conclav. Arhiepiscopul Wilton Gregory devine primul cardinal afro-american.

Papa Francisc îşi lasă amprenta asupra organizării Bisericii Romano-Catolice, numind duminică 13 cardinali.

„Nou-veniţii” de la Vartican sunt originari din opt ţări diferite, iar nouă dintre aceştia sunt eligibili pentru a lua parte la conclav. Aşadar, ei vor putea vota pentru alegerea unui nou Papă după decesul sau abdicarea actualului Suveran Pontif.

Anunţul Papei i-a surprins pe mulţi, şi aici nu vorbim doar despre pelerinii adunaţi în Piaţa Sf. Petru. După declaraţiile sale controversate referitoare la comunitatea LGBT, Papa Francisc pare să ţintească şi frontierele discriminării rasiale.

Arhiepiscopul Wilton Gregory, din Washington D.C., devine primul cardinal afro-american. În ultimele luni, popularitatea sa a crescut în urma implicării în mişcarea „Black lives matter”, relatează Reuters. Activitatea lui Gregory a avut ca scop atenuarea tensiunilor care au scos din case un număr uriaş oameni în urma decesului lui George Floyd.

În luna iunie a anului trecut, l-a confruntat indirect pe Donald Trump. Wilton Gregory a descris gestul Bisericii Catolice din Washington de a-i permite preşedintelui o şedinţă foto într-una din locaţiile sale drept „descumpănitor şi condamnabil”. Susţinătorii lui Trump au reacţionat dur la criticile aduse.

.u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .postImageUrl , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:hover , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:visited , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:active { border:0!important; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:active , .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u86b4e2ce24738347c935b088d4a955ee:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x