SUA și Ungaria colaborează pentru promovarea valorilor familiei tradiționale

Prietenia dintre președintele american Donald Trump și premierul maghiar Viktor Orban s-a transformat într-o apropiere extrem de clară între cele două state. Până unde s-a ajuns ne spune magyarhirlap.hu.

La invitația ministrului american de externe, Mike Pompeo, și a  ministrului sănătății, Alex Azar, ministrul ungar fără portofoliu pentru problemele familiei, Katalin Novák, a luat cuvântul la o conferință care a fost organizată online joi după-amiază, pe tema consolidării valorilor familiei.

Conferința a fost un bun prilej pentru semnarea unei declarații comune, care a fost susținută, pe lângă Statele Unite și Ungaria, și de Brazilia, Egipt, Indonezia și Uganda. Prin semnarea declarației comune țările care fac parte din coaliția numită Geneva Consensus sprijină includerea promovării valorilor familiei tradiționale în documentele ONU.

Katalin Novák a declarat, joi, pe pagina sa de socializare Facebook că a acceptat cu bucurie această invitație și a menționat că de ani de zile colaborează cu Departamentul de Stat al SUA în vederea apărării valorilor familiei. 

Valorile aflate la temelia societățiilor noastre sunt sub asediu

Oficialul ungar a subliniat în luarea sa de cuvânt în cadrul conferinței amintite: Trăim într-o epocă în care consolidarea alianțelor pentru susținerea familiei are o importanță majoră în domeniul ”apărării celor mai fundamentale valori ale noastre”. În ultimii zece ani valorile considerate temelia societățiilor noastre au fost asediate, deoarece intenția este diminuarea suveranității chiar și în domeniile care  ar trebui să aparțină negreșit competenței naționale. În numele ideologiei gender vor să distrugă instituția căsătoriei și a familiei, și vor, de asemenea, să slăbească tradițiile naționale și religioase.

.u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .postImageUrl , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:hover , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:visited , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:active { border:0!important; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:active , .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059 .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u111d509ede1e41cdffe0aeb7dd8f7059:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x