“CreştIslamul”: noua religie gândită de americani

Mai multe organizaţii private ale bisericilor neo-protestante din Statele Unite sunt de părere că, în contextul actual, creştinii şi musulmanii trebuie sa lase la o parte divergenţele vechi de secole, de ordin religios, moral şi istoric, spre a se uni într-o nouă religie denumită “Chrislam”. Fenomenul este dezbatut intens în societatea americană.

Pe baza ultimelor cuvântari publice ale „The Last Crusade”, o congregaţie de biserici neo-protestante din Houston, Atlanta, Seatle şi Detroit au început să ţină predici de duminică despre Muhammad, fondatorul Islamului, pe care toţi musulmanii din lume îl consideră ultimul şi cel mai important Profet.

Spre uimirea enoriaşilor, aceştia au observat că pastorii din noua congregaţie au început sa ţină Coranul în altar, chiar lângă Biblie.

Iniţiatorii acestei tendinţe, cel puţin neobişnuite, se justifică afirmand că creştinii nu-şi pot iubi vecinii fără să aibă diverse relaţii cu ei, cu toata ciudăţenia care reiese din această declaraţie.

Alan Wisdom, directorul Presbyterian Action Comitee şi vice-presedinte al Institute of Religion & Democracy, susţine deschis ca Islamul nu are cum să fie văzut ca având aceeaşi valoare precum Evanghelia lui Iisus Hristos. Cu atât mai mult, „Coranul nu are ce căuta pe aceeaşi masă cu Cuvântul Sfânt al Domnului”, afirmă el.

„Biblia este singura revelaţie a lui Dumnezeu către oameni. Bisericile, de orice denominaţiune ar fi ele, trebuie să se concentreze doar pe predicarea Cuvântului Domnului. Când vrem să-l slavim pe Dumnezeu, îl slăvim pe Iisus Hristos, şi nu putem amesteca aici alte religii”, declară Alan Wisdom, care încheie susţinand că, „deşi este folositor ca orice creştin sa cunoască câte ceva despre Islam, trebuie stopată imixtiunea în creştinism a unei religii aflate din start în antiteză cu învăţăturile creştineşti”.

.u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .postImageUrl , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:hover , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:visited , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:active { border:0!important; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:active , .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u6905462282cb4362c14f0b86d70e174c:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x