Iohannis retrimite în Parlament legea care scoate educația sexuală din școli

 Klaus Iohannis a retrimis în Parlament pentru reexaminare legea care scoate educația sexuală din școli. Decizia șefului statului vine după ce în septembrie Curtea Constituțională a decis că actul normativ e constituțional, respingând sesizarea președintelui ca neîntemeiată.


În cererea de reexaminare Iohannis precizează căînlocuirea noțiunii de „educație sexuală” cu cea de „educație sanitară” și introducerea obligativității obținerii acordului scris al părinților a generat numeroase critici, atât din partea experților din domeniul educației, cât și a organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi a celor reprezentative ale tinerilor și elevilor.

„Prin introducerea sintagmei „educație pentru viață, inclusiv educație sanitară”, textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educației pentru sănătate” prevăzut în art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011. Practic, reglementate în acest mod, programele de educație pentru sănătate sunt evidențiate doar prin educația sanitară, componenta de educație pentru sănătate sexuală fiind, astfel, eliminată sau simplificată la transmiterea în mod exclusiv de informații cu privire la igiena personală. Ideea de educație sanitară este una desuetă, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sănătatea publică. Educația sanitară, fiind un termen utilizat înainte de anul 1990, cuprindea doar activități de asigurare a igienei”, se arată în cererea președintelui.

Șeful statului adaugă că importanța educației pentru sănătate, mai ales a educației sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranță pentru realizarea relațiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică și psihică a acestora.

.ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .postImageUrl , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:hover , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:visited , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:active { border:0!important; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:active , .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778 .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ue03802e69c6eb37c8b936d9cfa847778:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Băieții de frontieră

Povestea a patru băieți de liceu a căror sezon și prietenie de baschet neînvins sunt amenințați după ce o împușcare traseu o lasă pe una

Ilie

Povestea epică biblică după Ilie, așa cum este chemat de Dumnezeu să se confrunte cu regele Ahab și cu regina răzvrătită Izabela, luptând pentru inimile

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x