Isus eliberează un vrăjitor de sub puterea Satanei

Am fost vraci și făceam vrăji și farmece. Le-am oferit oamenilor farmece care aduceau avere și succes la pescuit. Am fost cel mai puternic vrăjitor din Kapembwa. Toți ceilalți erau mai slabi. Când am început să am probleme, L-am cunoscut pe Isus. Nu puteam să mă ajut folosind puterea vrăjitoriei.

Problema mea era un picior umflat care devenea din ce în ce mai mare. Chiar și atunci când am luat medicamente, nu au avut efect. Atunci m-am dus la misionari.

Când au venit la mine acasă, am lepădat pe deplin vrăjitoria pentru a-L urma pe Isus. S-au rugat pentru mine și am fost vindecat prin rugăciune, nu prin medicamente. Acum merg la biserică și învăț despre Biblie.

Deci, prin rugăciune, lucrurile s-au schimbat în Kapembwa. În Kapembwa nu mai avem vrăjitori.

Rugați-vă pentru locuitorii din această zonă ca Dumnezeu să-i elibereze de legăturile vrăjitoriei. Rugați-vă pentru credincioșii de aici să rămână neclintiți în umlarea lor cu Dumnezeu.

Sursă: GNA via

.u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .postImageUrl , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:visited , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:active { border:0!important; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:active , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Zvonurile despre războaie

Un student păstrează un jurnal în timp ce un guvern mondial îl ocupă de lume. Ani mai târziu, un soldat își găsește jurnalul și pune

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x