Isus eliberează un vrăjitor de sub puterea Satanei

Isus eliberează un vrăjitor de sub puterea Satanei

Am fost vraci și făceam vrăji și farmece. Le-am oferit oamenilor farmece care aduceau avere și succes la pescuit. Am fost cel mai puternic vrăjitor din Kapembwa. Toți ceilalți erau mai slabi. Când am început să am probleme, L-am cunoscut pe Isus. Nu puteam să mă ajut folosind puterea vrăjitoriei.

Problema mea era un picior umflat care devenea din ce în ce mai mare. Chiar și atunci când am luat medicamente, nu au avut efect. Atunci m-am dus la misionari.

Când au venit la mine acasă, am lepădat pe deplin vrăjitoria pentru a-L urma pe Isus. S-au rugat pentru mine și am fost vindecat prin rugăciune, nu prin medicamente. Acum merg la biserică și învăț despre Biblie.

Deci, prin rugăciune, lucrurile s-au schimbat în Kapembwa. În Kapembwa nu mai avem vrăjitori.

Rugați-vă pentru locuitorii din această zonă ca Dumnezeu să-i elibereze de legăturile vrăjitoriei. Rugați-vă pentru credincioșii de aici să rămână neclintiți în umlarea lor cu Dumnezeu.

Sursă: GNA via

.u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .postImageUrl , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:visited , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:active { border:0!important; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:active , .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3 .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u762c4103c2a77db0e797aeb078a018e3:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x