Poliția poate intra în biserică doar cu mandat de percheziție. Intrarea fără drept în lăcașurile de cult constituie ABUZ în serviciu

Poliția poate intra în biserică doar cu mandat de percheziție. Intrarea fără drept în lăcașurile de cult constituie ABUZ în serviciu

Scenele înregistrate în weekend în județul Suceava, atunci organele de Poliție sau Jandarmerie au intrat peste oamenii prezenți la slujbă, pentru a-i controla de mască, au stârnit o adevărată revoltă în spațiul public.

Cunoscutul avocat Dan Chitic a publicat un îndrumător juridic pentru cultele religioase,  explicând că niciun organ al statului nu poate intra într-un spațiu de rugăciune fără mandat de percheziție.

„Clerul și credincioșii de orice cult pot și trebuie să interzică intrarea în lăcașuile de cult a oricărui organ al statului fără mandat de percheziție

CADRUL LEGAL: Art. 157. Cod procedură penală Prevede în mod expres că: “(1) PERCHEZIȚIA domiciliară ori a bunurilor aflate în domiciliu poate fi dispusă DACĂ EXISTĂ O SUSPICIUNE REZONABILĂ cu privire la SĂVÂRȘIREA UNEI INFRACȚIUNI de către o persoană ori la deținerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei infracțiuni și SE PRESUPUNE CĂ PERCHEZIȚIA POATE CONDUCE LA DESCOPERIREA ȘI STRÂNGEREA PROBELOR CU PRIVIRE LA ACEASTĂ INFRACȚIUNE, la conservarea urmelor săvârșirii infracțiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului. (2) PRIN DOMICILIU SE ÎNȚELEGE o locuință sau ORICE SPAȚIU CE APARȚINE SAU ESTE FOLOSIT de o PERSOANĂ fizică sau JURIDICĂ.”

IMPORTANT: nepurtarea măștii NU ESTE INFRACȚIUNE! iar biserica,  lăcașul de cult, casa de rugăciuni, templul, moscheea sau sinagoga sunt SPAȚII CARE APARȚIN SAU SUNT FOLOSITE DE O PERSOANĂ JURIDICĂ!

.uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .postImageUrl , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:hover , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:visited , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:active { border:0!important; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:active , .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32 .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uf7115b43adaa5faee9d247152799cf32:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x