Scoția: Citirea unor pasaje din Biblie ar putea intra sub incidența legii.

Scoția: Citirea unor pasaje din Biblie ar putea intra sub incidența legii.

”Conversațiile la cină care incită la ură vor fi pedepsite, conform unui proiect de lege din Scotia împotriva incitării la ură”, scrie The Times. Jurnaliștii și directorii teatrelor ar putea și ei ajunge în fața judecătorilor, dacă se demonstrează că au incitat în mod deliberat la ură. Este vorba despre un proiect al guvernului condus de Partidul Național Scoțian care urmărește incriminarea incitării la ură, inclusiv în spațiul privat.

Proiectul de lege este susținut de ministrul scoțian al Justiției. Cu riscul de încălca legea din Scoția, vom spune că ministrul Justiției este Yousaf Hamza, 35 de ani, fiul unui imigrant pakistanez și al unei imigrante din Kenya. Cu același risc, vom spune că 96% din populația Scoției este albă, caucaziană. Minsitrul a sugerat că legea ar trebui să se aplice și în cazul discuțiilor din familie.

Porivit proiectului de lege, scoțienii care dețin ”materiale incitatoare”, ”materiale care amenință, abuzează și insultă”, cu intenția de a oferi aceste materiale altei persoane, vor fi pedepsiți.

Împotriva cui ar trebui să se îndrepte ”ura” pentru ca legea să se aplice? Legea își propune să protejeze persoanele vârstnice, pe cele cu handicapuri, persoanele transgen, homosexualii și lesbienele.

Au protestat împotriva proiectului de lege episcopii catolici din Scoția, Societatea Umanistă din Scoția, Federația Polițiștilor din Scoția, actorul Rowan Atkinson, chiar și BBC Scoția. Criticii au remarcat imediat că, dacă proiectul devine lege, atunci autoarea J.K. Rowling, care locuiește în Edinburgh, ar putea fi pusă imediat sub acuzare pentru remarcile sale depre ideologia transgen. De altfel, de aici pleacă întreaga dezbatere – ce este LGBT, o comunitate sau o ideologie? Evoluțiile din ultimii ani arată tot mai limpede că vorbim despre o ideologie.

.u61622376066330ddf04cc76292affd54 , .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .postImageUrl , .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:visited , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:active { border:0!important; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:active , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .u61622376066330ddf04cc76292affd54-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x