Scoția: Citirea unor pasaje din Biblie ar putea intra sub incidența legii.

”Conversațiile la cină care incită la ură vor fi pedepsite, conform unui proiect de lege din Scotia împotriva incitării la ură”, scrie The Times. Jurnaliștii și directorii teatrelor ar putea și ei ajunge în fața judecătorilor, dacă se demonstrează că au incitat în mod deliberat la ură. Este vorba despre un proiect al guvernului condus de Partidul Național Scoțian care urmărește incriminarea incitării la ură, inclusiv în spațiul privat.

Proiectul de lege este susținut de ministrul scoțian al Justiției. Cu riscul de încălca legea din Scoția, vom spune că ministrul Justiției este Yousaf Hamza, 35 de ani, fiul unui imigrant pakistanez și al unei imigrante din Kenya. Cu același risc, vom spune că 96% din populația Scoției este albă, caucaziană. Minsitrul a sugerat că legea ar trebui să se aplice și în cazul discuțiilor din familie.

Porivit proiectului de lege, scoțienii care dețin ”materiale incitatoare”, ”materiale care amenință, abuzează și insultă”, cu intenția de a oferi aceste materiale altei persoane, vor fi pedepsiți.

Împotriva cui ar trebui să se îndrepte ”ura” pentru ca legea să se aplice? Legea își propune să protejeze persoanele vârstnice, pe cele cu handicapuri, persoanele transgen, homosexualii și lesbienele.

Au protestat împotriva proiectului de lege episcopii catolici din Scoția, Societatea Umanistă din Scoția, Federația Polițiștilor din Scoția, actorul Rowan Atkinson, chiar și BBC Scoția. Criticii au remarcat imediat că, dacă proiectul devine lege, atunci autoarea J.K. Rowling, care locuiește în Edinburgh, ar putea fi pusă imediat sub acuzare pentru remarcile sale depre ideologia transgen. De altfel, de aici pleacă întreaga dezbatere – ce este LGBT, o comunitate sau o ideologie? Evoluțiile din ultimii ani arată tot mai limpede că vorbim despre o ideologie.

.u61622376066330ddf04cc76292affd54 , .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .postImageUrl , .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:visited , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:active { border:0!important; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:active , .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54 .u61622376066330ddf04cc76292affd54-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u61622376066330ddf04cc76292affd54:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Cerul există

Bazat pe o poveste adevărată despre un tată dintr-un oraș mic, care trebuie să găsească curajul și convingerea de a împărtăși cu restul lumii experiența

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

Camera războiului

O dramă convingătoare cu umor și inimă care explorează puterea pe care rugăciunea o poate avea asupra căsătoriilor, părinților, carierelor, prietenilor și a oricăror alte

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x