EXEMPLU PENTRU ROMANIA: Parlamentul ungar a aprobat legea care împiedică adopţiile de către cupluri de acelaşi sex

Parlamentul ungar, în care partidul FIDESZ al premierului Viktor Orban deţine o majoritate de două treimi de mandate, a adoptat marţi o lege care împiedică adopţiile de către cuplurile de acelaşi sex, transmite Reuters, si agerpres.

Legea, propusă de guvernul Orban, prevede că doar cuplurile căsătorite pot adopta copii, iar persoanele singure pot face acest lucru doar cu permisiune specială din partea ministrului pentru problemele familiei. Ungaria nu permite căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Totodată, parlamentul de la Budapesta a amendat Constituţia cu noi prevederi, printre care o nouă definiţie a familiei ca uniunea dintre un tată care este un bărbat şi o mamă care este o femeie, redefinire prin care sunt excluse tipurile familiale alternative.

Deşi sunt prevăzute excepţii prin care persoane singure sau membri de familie pot adopta, ‘regula de bază este că doar cuplurile căsătorite pot adopta un copil, ceea ce înseamnă un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi’, a scris ministrul justiţiei, Judit Varga, în proiectul de lege.

Adopţia de către cupluri de acelaşi sex era posibilă până acum dacă unul din parteneri depunea cerere în calitate de persoană singură.

Katalin Novak, ministrul pentru problemele familiei, este o conservatoare care promovează modelul familiei tradiţionale, menţionează Reuters.

.ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .postImageUrl , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:hover , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:visited , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:active { border:0!important; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:active , .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ua57e22364d1209f363c98214bfbccfcb:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Microcipul

Toate națiunile sunt conduse de Parlamentul Mondial care promovează ideea de a uni toate civilizațiile pentru a crea o utopie a păcii și a prosperității.

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

Salvând vieți

După moartea unui prieten din copilărie, Jake Taylor, un sportiv de toate stele, trebuie să își schimbe viața – și să-și sacrifice visele pentru a

Aventurile Pilgrimului

O alegorie a vieții unui credincios într-o călătorie din Orașul Distrugerii către Orașul Ceresc. 0 0 votes Article Rating

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x