Mii de evrei ultrareligioşi, la funeraliile unui rabin în Ierusalim fără a respecta regulile de distanţare fizică

Mii de evrei ultrareligioşi au participat joi la funeraliile unui rabin la Ierusalim, ignorând regulile de distanţare fizică în vigoare pentru a limita răspândirea noului coronavirus, relatează AFP, via agerpres.ro

Rabinul Aaron Chadash, decedat joi la vârsta de 90 de ani din cauza COVID-19, era unul dintre liderii spirituali ai prestigioasei şcoli talmudice Mir, cea mai mare din Israel.

Acest stabiliment religios, situat în Ierusalim, primeşte mii de elevi din Israel şi din restul lumii.

Mulţimea de evrei ultrareligioşi a urmat cortegiul funerar, plecând din cartierul Maa Shearim către cimitirul Har Hamenushot, situat la periferia Ierusalim, fără a respecta regulile de distanţare fizică anti-COVID-19.

Conform măsurilor anticoronavirus puse în aplicare de autorităţile israeliene, numărul participanţilor la adunări publice este limitat la 10 în interior şi la 20 în spaţii deschise.

Unii rabini le-au cerut susţinătorilor lor să nu închidă şcolile talmudice în timpul celor două lockdown-uri, puse în practică în primăvară şi în luna septembrie, pentru a continua studierea textele religioase, în pofida recomandărilor sanitare.

De la începutul pandemiei, Israelul a înregistrat oficial peste 340.000 de cazuri de COVID-19, dintre care 2.890 decese.

.ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .postImageUrl , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:hover , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:visited , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:active { border:0!important; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:active , .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5 .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ue80581e5dff3096bd60d2638f4ff80e5:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Cartea lui Estera

Bătăile bune rău în această poveste atemporală a eroismului biblic. Dreptul evreu Mardoheu și pătrunsul Haman pătrund spre controlul tânărului rege persan Xerxes. Dar planurile

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x