Vaccinarea înseamnă crimă, un atentat la sănătatea personală, la integritatea corporală și intimitatea oricărui om liber.

Se înțelege, vaccinul și orice injecție, fără consimțământul luminat al celui în cauză, este un atentat contra integrității corporale, a purității omenești cu care fiecare a fost dăruit de Dumnezeu, venind pe lume,potrivit site-ului incorectpolitic.com

După ce am atentat la integritatea corporală și puritatea animalelor, acum atentăm contra propriei noastre integrități și purități omenești. Armata, zisă românească, după ce a ucis mii și mii de patrioți afgani sau irakieni, murdărindu-și mâinile și cu sângele Românilor, se va compromite definitiv, prin crima de complicitate la îndobitocirea și exterminarea poporului român, prin criminala vaccinare obligatorie preconizată de politicienii trădători și scelerați, în frunte cu câțiva bandiți, care nici măcar nu au sânge românesc în venele lor.

Medicina a încetat să fie o știință, devenind o idolatrie, o falsă religie, în slujba falsei democrații, ce se va solda, către sfârșitul acestui secol, cu cvasi-dispariția popoarelor de rasă albăMedicul ce vaccinează cu forța un om liber merită să fie pedepsit de acesta. Vaccinarea fiind un atentat la sănătatea personală, la integritatea corporală și intimitatea oricărui om liber, acesta este în stare de legitimă apărare și trebuie să se apere, cu orice preț, inclusiv cu prețul vieții. În acest fel, deși pentru mulți asta nu va fi o consolare, cel vaccinat cu forța are șansa să moară ca om liber, nu ca o vită vaccinată de foștii sau falșii medici, deveniți complicii forțelor satanice și criminale ce vor să extermine aproximativ nouăzeci la sută din omenirea actuală, în primul rând popoarele de rasă albă!

Bineînțeles, acestea fac parte din ceea ce unii numesc TEORIA CONSPIRAȚIEI. Aceasta însă nu este o teorie ci o realitate evidentă de când lumea și pământul, care se citește pe oricare dintre paginile istoriei. Triumviratele romane au fost conspirația unor Romani contra altor Romani. Lovitura de Stat de la 23 August a fost conspirația unor Români și (mai ales) neromâni, contra POPORULUI ROMÂN. Așa numita Revoluție franceză, așa numita Revoluție Bolșevică au fost tot conspirații contra Statelor și popoarelor respective. Lovitura de Stat din decembrie 1989 a fost conspirația banditismului mondialist, a trădătorilor securiști și a altor lepre interne, de sânge jidovesc, aparent contra regimului detestat al președintelui Nicolae Ceaușescu Ulterior s-a văzut clar: principalul obiectiv politic al conspirației-lovitură de Stat, din decembrie 1989, a fost distrugerea României și a Românilor, distrugere continuată de toate guvernele da marionete trădătoare, de după 1990.

.u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .postImageUrl , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:hover , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:visited , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:active { border:0!important; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:active , .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87 .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u37e54dbf169dac28071aa0eed2a14b87:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

Zvonurile despre războaie

Un student păstrează un jurnal în timp ce un guvern mondial îl ocupă de lume. Ani mai târziu, un soldat își găsește jurnalul și pune

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x