Activiștii LGBT din Marea Britanie atacă etica sexuală biblică

Activiștii LGBT împreună cu Jayne Ozanne, membru al Sinodului General Anglican au lansat o campanie printre credincioași pentru a contesta învățătura biblică despre etica sexuală și identitatea bilogică de gen.

Declarația Fundației Ozanne de susținere a practicilor LGBT include o chemare la interzicerea tuturor încercărilor de a schimba, suprima sau șterge orientarea sexuală, identitatea de gen sau expresia de gen a unei persoane.

Directorul adjunct al organizației Christian Institute, Simon Calvert, spune că măsura a fost o încercare de condamnare a creștinismului evanghelic.

„Ei bine, i-am avertizat pe creștini că există unii activiști LGBT care doresc un veto asupra predicării din bisericile noastre, asupra lucrării pastorale care se desfășoară în biserici și chiar asupra rugăciunilor rostite în biserici. Și mă tem că ceea ce se întâmplă este că, în unele cazuri, vedem activiști care exploatează în mod cinic repulsia față de terapia de conversie, în încercarea de a ataca creștinismul evanghelic. Iar creștinii vor trebui să facă din asta un motiv de rugăciune și vor trebui să fie atenți la ceea ce face guvernul ca răspuns la această situație”.

Sursă: GNA via 

.u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .postImageUrl , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:visited , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:active { border:0!important; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:active , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Într-o clipită

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă vine la o intersecție oribilă pentru detectivul David Ramsey (David A.R White). La bordul unui iaht privat pe

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x