Activiștii LGBT din Marea Britanie atacă etica sexuală biblică

Activiștii LGBT împreună cu Jayne Ozanne, membru al Sinodului General Anglican au lansat o campanie printre credincioași pentru a contesta învățătura biblică despre etica sexuală și identitatea bilogică de gen.

Declarația Fundației Ozanne de susținere a practicilor LGBT include o chemare la interzicerea tuturor încercărilor de a schimba, suprima sau șterge orientarea sexuală, identitatea de gen sau expresia de gen a unei persoane.

Directorul adjunct al organizației Christian Institute, Simon Calvert, spune că măsura a fost o încercare de condamnare a creștinismului evanghelic.

„Ei bine, i-am avertizat pe creștini că există unii activiști LGBT care doresc un veto asupra predicării din bisericile noastre, asupra lucrării pastorale care se desfășoară în biserici și chiar asupra rugăciunilor rostite în biserici. Și mă tem că ceea ce se întâmplă este că, în unele cazuri, vedem activiști care exploatează în mod cinic repulsia față de terapia de conversie, în încercarea de a ataca creștinismul evanghelic. Iar creștinii vor trebui să facă din asta un motiv de rugăciune și vor trebui să fie atenți la ceea ce face guvernul ca răspuns la această situație”.

Sursă: GNA via 

.u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .postImageUrl , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:visited , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:active { border:0!important; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:active , .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3 .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u60536fa54f7229bc0b71701cdb79cef3:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x