Celulele de fetuși avortați și vaccinurile Covid: teorie a conspirației sau adevăr?

Cineva l-a turnat cu întârziere pe părintele Vasile Mihoc, un fel de spiritual al Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita (a nu se confunda cu Asociația Pro Vita București), că a semnat o scrisoare adresată Sinodului în care face păcatul capital de a se opune vaccinării.
Această vină capitală este agravată prin faptul că scrisoarea ar face teoria conspirației și ar cita medici care apar la Antena 3 și au făcut obiectul unor procese (câștigate de ei) cu DNA. Așa zice G4media, nu trageți în pianist.

Citez: „În scrisoarea deschisă, transmisă și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, preotul profesor Vasile Mihoc reia teoriile conspiraționiste potrivit cărora unele companii farmaceutice produc vaccinurile folosind ”celule preluate din fetușii umani avortați”. Preotul citează ”studii”.”

Să ne ocupăm mai îndeaproape de această chestiune, pentru că nu e pentru prima oară când văd că problema celulelor de fetuși avortați e expediată la „teoria conspirației”.
Așadar, Institutul European de Bioetică a realizat încă din noiembrie raportul „Vaccins contre le Coronavirus et utilisation de cellules de fœtus avortés : état des lieux”. Potrivit acestui raport, există o linie celulară extrasă de la fetuși avortați care este folosită în diferite etape ale producției de vaccin covid.

1. Etapa conceperii. E vorba de conceptualizarea, experiențele primare, specificările producției. Dintre producătorii de vaccin covid, regăsim la această etapă
– Astra Zeneca & University of Oxford.
2. Etapa producției. Vaccinul final este produs. Regăsim aici
– Astra Zeneca & University of Oxford.
3. Etapa testărilor. E vorba de testele de laborator, anterioare folosirii vaccinului pe scară largă. Regăsim aici:
– Astra Zeneca & University of Oxford.
– Moderna, Inc. & National Institute of Health
– Pfizer & BioNTech
Așadar, vaccinurile covid, și, în orice caz, cele aprobate deja la nivelul UE, au folosit linia celulară prelevată de la fetuși avortați măcar în etapa testărilor, dintre ele AstraZeneca folosind în toate etapele producției.

.u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .postImageUrl , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:hover , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:visited , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:active { border:0!important; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:active , .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7 .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u5b3a443c84a060996ec0ae44ab5155f7:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Zi de descoperire

Ministerele noastre zilnice de pâine prezintă documentare despre pământuri biblice, povestiri ale lui Dumnezeu la locul de muncă în viața oamenilor din întreaga lume, filme

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Pavel, apostolul lui Hristos

Pavel, care merge de la cel mai infricos persecutor al creștinilor la cel mai influent apostol al lui Hristos, își petrece ultimele zile în așteptarea

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x