Dispută politică la Stuttgart privind versetele biblice promovate în trenuri

Organizațiile creștine care cumpără spații pentru spoturi publicitare pentru a posta versete biblice în spații publice intră sub control politic în Germania.

Asociația evanghelică non-profit South German Poster Mission, publică conținut creștin prin reclame plătite încă din anii ’70, dar acum unele forțe politice spun că mesajul religios ofensează utilizatorii transportului public.

Un grup format din parlamentari de stânga din adunarea regională din Stuttgart susțin că a avea versete biblice pe spoturi publicitare „nu corespunde în niciun caz culturii primitoare a regiunii”. Potrivit ziarului local ei cred că „mesajele misionare evanghelice” și „parțial agresive” îi fac pe utilizatorii transportului public să se simtă incomod. Transportul public, susțin ei, nu ar trebui „să fie un loc de îndoctrinare”.

Biserica protestantă din Württemberg, care a contribuit financiar la acest proiect, a spus că versetele din Scriptură oferă multor oameni putere și speranță și, în niciun caz, nu discriminează cetățenii care au alte credințe sau sunt atei.

Membrii partidului de guvernământ CDU au apărat dreptul organizațiilor religioase. „Versetele biblice din arena publică au o tradiție îndelungată în țara noastră: clădirile bisericilor sunt situate de multe ori în centrul orașelor, iar pe multe fațade ale clădirilor vechi sunt încă scrise binecuvântări creștine”.

Sursă: Evangelical Focus via

.u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .postImageUrl , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:hover , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:visited , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:active { border:0!important; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:active , .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7 .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u41f4708d395ca3ef3b55e167eac277a7:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Într-o clipită

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă vine la o intersecție oribilă pentru detectivul David Ramsey (David A.R White). La bordul unui iaht privat pe

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Împotriva Giganților

Un antrenor care a pierdut cu o echipă de fotbalistă dezamăgită se confruntă cu giganții lor de frică și de eșec pe și pe teren

Woodlawn

Un jucător de fotbal de liceu talentat trebuie să învețe să-și îmbrățișeze talentul și credința, luptând împotriva tensiunilor rasiale pe teren și pe teren. 0

Așa cum sunt

Această poveste inimaginabilă urmează două familii care sunt reunite prin tragedie, dar care s-au alăturat pentru totdeauna prin credință. Devin Wheeler și Matthew Daniels sunt

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x