Masacru la o BISERICA: Cel puțin 750 de crestini au fost uciși

Cel puțin 750 de oameni au murit după un atac asupra unei Biserici Ortodoxe Orientale din regiunea Tigray, din Etiopia, potrivit unui grup de supraveghere european.

Se estimează că cel puțin 1.000 de persoane se ascundeau în biserică în momentul atacului, conform Church Times UK.

Localnicii cred că biserica a fost vizată de căutătorii chivotului pierdut.

Una dintre capele, Capela Tăbliței, este considerată de creștinii etiopieni locul în care s-ar afla Chivotul Legământului, un cufăr sacru de aur, menționat pentru prima dată în cartea Exodului, care purta cele 10 porunci, părți ale scripturii sacre.

Se spune că este ascuns vederii tuturor, în afară de un singur preot care nu părăsește niciodată casa.

.ucfba483fa8633b792457402d48b72560 , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .postImageUrl , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:hover , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:visited , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:active { border:0!important; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:active , .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560 .ucfba483fa8633b792457402d48b72560-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ucfba483fa8633b792457402d48b72560:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Nu-ți pierde credința

Un fermier își mută familia în Africa de Sud și suferă o serie de pierderi aparent insurmontabile. Prin prietenii improbabile și intervenția divină foarte necesară,

Pavel, apostolul lui Hristos

Pavel, care merge de la cel mai infricos persecutor al creștinilor la cel mai influent apostol al lui Hristos, își petrece ultimele zile în așteptarea

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Nu mi-e rușine

Povestea adevărată a lui Rachel Joy Scott – primul student ucis în filmul de la Columbine High School din 20 aprilie 1999. 0 0 votes

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x