Ce înseamnă mai exact drepturi sexuale pentru copii?

Articolul din www.thepostmillennial.com menționează că în octombrie 2020, Human Rights Watch a înregistrat un memoriu la ONU pentru acordarea de drepturi sexuale copiilor. [Memoriul poate fi citit aici: www.hrw.org]

Human Rights Watch (New York) este una dintre cele mai influente organizații pro-homosexuale care promovează homosexualitatea în toată lumea. Conform HRW, copiii au dreptul la “independence and autonomy / independență și autonomie”. Scris de un profesor de drept constituțional, Memoriul propune existența de drepturi sexuale în această zonă a presupusei “independențe și autonomii” a copiilor.

În plus, dl profesor afirmă că minorii au și un presupus drept la “nediscriminare” privind alegerile pe care le fac și prin care își exprimă “independența și autonomia sexuală”.

Alte presupuse drepturi sexuale ale copiilor ar fi:

(1) Dreptul de a obține informații, potrivit vârstei lor, privind sexualitatea, atât în sala de clasă, cât și online;

(2) Dreptul la avort și acces la servicii gratuite de avort;

(3) Dreptul la asistență medicală privind viața sexuală și avort fără consimțământul ori cunoștința părinților;

(4) Dreptul la hormoni și proceduri de schimbare a sexului biologic fără interferența părinților, ori a consimțământului ori cunoștinței lor;

(5) dreptul la educație sexuala cuprinzătoare

Dragi romani, nu ignorați faptul că acordarea acestor drepturi este și obiectivul primordial al dlui Iohannis la începutul Anului II al Pandemiei COVID-19.

Peter Costea

.u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .postImageUrl , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:hover , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:visited , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:active { border:0!important; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:active , .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u6b7fc4461c4c599e15203cec50285a3d:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Iosif și Maria

O dramă biblică care urmează lui Ilie, un rabin devotat, într-o perioadă de neliniște când tăierea nevinovaților de către regele Herodul cel Mare cere viețile

Pastorul

„Pastorul” este atât un studiu de caractere dramatice, cât și o parabolă răscumpărătoare care are publicul înrădăcindu-i pe cei care nu-și dau seama. Stabilit în

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Drumul revelației

Josh McManus, un vânzător de călătorie cu o istorie de violență, trecea printr-un oraș prăfuit din vestul Texasului. Omul potrivit la momentul nepotrivit, Josh a

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x