Vatican: Uniunile între persoanele de acelaşi sex nu pot primi binecuvântarea Bisericii Catolice

Vaticanul a publicat luni o notă în care se arată clar că Biserica Catolică nu poate binecuvânta uniunile între persoanele de acelaşi sex, după ce în unele medii ecleziastice au apărut îndoieli pe această temă.

Vaticanul a reafirmat doctrina Bisericii Catolice care consideră homosexualitatea un “păcat” şi a confirmat imposibilitatea pentru cuplurile de acelaşi sex să primească binecuvântarea căsătoriei, rezervată doar “uniunii indisolubile dintre un bărbat şi o femeie”, relatează EFE şi AFP.

Instituţia Vaticanului responsabilă cu dogma catolică, Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, a publicat textul “Responsum ad dubium” care se referă la următoare întrebare: “Este biserica îndrituită să binecuvânteze uniunile dintre persoanele de acelaşi sex?” “Nu”, a tranşat Congregaţia în acest document, semnat de cardinal Luis Ladaria, prefect al acestei instituţii.

“În unele cercuri ecleziastice se difuzează în prezent proiecte de propuneri de binecuvântare a uniunilor între persoanele de acelaşi sex”, scrie Congregaţia în preambulul acestui text menit să clarifice poziţia oficială a Vaticanului.

“Atunci când binecuvântarea este invocată pentru anumite relaţii umane este necesar (…) ca ceea ce este sacru să fie obiectiv şi pozitiv ordonat pentru a putea primi binecuvântarea în funcţie de planurile Domnului (…) Doar realităţile care sunt ele însele ordonate pentru a sluji aceste planuri sunt compatibile cu esenţa binecuvântării acordate de biserică”, adaugă Congregaţia.

“Din aceste motiv nu este licit să se acorde binecuvântare relaţiilor sau parteneriatelor, chiar şi stabile, care implică o practică sexuală în afara căsătoriei (altfel spus în afara uniunii indisolubile dintre un bărbat şi o femeie deschisă în sine perpetuării vieţii)”, asigură Congregaţia.

Congregaţia încurajează însă comunitatea creştină şi pe pastorii ei “să privească cu respect şi delicateţe persoanele cu înclinaţii homosexuale” şi “să găsească modalităţile cele mai potrivite”.

.uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .postImageUrl , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:hover , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:visited , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:active { border:0!important; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:active , .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uf389c859eaeb363e32eb221e5f6e699f:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Apostolul Petru: Răscumpărarea

În anul 64 d.Hr., după ce și-a așezat secret orașul pentru a crea mai mult spațiu pentru palatul său, împăratul Nero dă vina pe noua

Pastorul

„Pastorul” este atât un studiu de caractere dramatice, cât și o parabolă răscumpărătoare care are publicul înrădăcindu-i pe cei care nu-și dau seama. Stabilit în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x