Parlamentul European promovează legile PRO-AVORT

Parlamentul European a adoptat la 23 iunie controversatul raport Matic pentru a promova „avortul liber și legal fără bariere” pentru toate femeile din statele membre ale UE. Moțiunea privind „situația sănătății și drepturilor sexuale și reproductive în Uniunea Europeană” a trecut.

„Avortul gratuit și legal” ar trebui să fie disponibil peste tot în UE, spune raportul, iar „barierele în calea accesului la avort” sunt văzute ca o „încălcare” a drepturilor femeilor și o perpetuare a „inegalităților”. Acest raport adaugă presiune asupra statelor care au politici pro-viață mai puternice, Uniunea Europeană „recunoaște pe deplin că sănătatea și drepturile sexuale și reproductive sunt drepturi ale omului”. Medicii care nu fac avorturi pe baza obiecției de conștiință „încalcă drepturile omului”.

Altă problemă controvesată inclusă în rezoluție a fost promovarea educației sexuale în școli.

Ofițerul European Evangelical Alliance de la Bruxelles, Arie de Pater, a declarat pentru Evangelical Focus că „importanța raportului Matić este doar simbolică”, deoarece „asistența medicală și serviciile medicale nu sunt de competența Uniunii Europene”.

„Cu toate acestea, atunci când este adoptat, raportul este o voce importantă în dezbaterea despre sănătatea sexuală și reproductivă”. Alianța Evanghelică Europeană care a solicitat respingerea raportul este îngrijorată de direcția în care se înreaptă moralitatea.

.u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .postImageUrl , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:hover , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:visited , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:active { border:0!important; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:active , .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u793acb889050aa8ad88bdea15d94bc0f:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Secretele lui Jonathan Sperry

Cei mai buni prieteni Dustin (Jansen Panettiere), Albert (Frankie Ryan Manriquez) și Mark (Allen Isaacson) sunt băieți în vârstă de douăsprezece ani care așteaptă cu

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

7 ani

7 ani este un thriller apocaliptic stabilit în Chicago și în Italia, care spune povestea lui Matthew Ryan, fost soldat al forțelor speciale, care luptă

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x