Biserica Metodistă din ANGLIA permite căsătoriile SODOMISTILOR în lăcaşurile sale

Biserica Metodistă din Marea Britanie a anunţat că va permite oficierea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în lăcaşurile sale, demers salutat de susţinătorii comunităţii LGBTQ+ din cadrul acestei confesiuni drept ”un pas important pe drumul către dreptate şi incluziune”, informează DPA, potrivit agerpres.

În urma dezbaterilor pe acest subiect din cadrul conferinţei metodiste desfăşurate miercuri, 29 dintre cele 30 de sinoade metodiste din Marea Britanie şi-au confirmat sprijinul pentru o rezoluţie temporară care să permită oficierea unor astfel de uniuni.

Biserica Metodistă britanică are 164.000 de adepţi, fiind a patra cea mai mare confesiune creştină din Regatul Unit.

Măsura a fost aprobată cu 254 de voturi ”pentru” şi 46 ”împotrivă”.

În timpul dezbaterilor, reverendul Jonathan Hustler a confirmat ”profunzimea sentimentelor, durerii şi anxietăţii referitoare la acest subiect”.

”Astăzi conferinţa metodistă a făcut un pas important pe drumul către dreptate şi incluziune”, a spus gruparea Dignity&Worth, care susţine cauza comunităţii LGBTQ+ în cadrul Bisericii Metodiste.

”După mulţi ani de conversaţii câteodată dureroase, biserica a convenit acum să permită comunităţilor locale să deschidă porţile bisericilor pentru a găzdui căsătorii ale unor cupluri de acelaşi sex”.

”Membrii Dignity&Worth au muncit din greu şi s-au rugat ca această zi să devină realitate, conştienţi că avem înainte un demers dificil pentru implementarea acestei decizii”, a mai spus gruparea.

.ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .postImageUrl , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:hover , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:visited , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:active { border:0!important; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:active , .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ud897a6c7140ec3779dd404ccbd0ae87c:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Așa cum sunt

Această poveste inimaginabilă urmează două familii care sunt reunite prin tragedie, dar care s-au alăturat pentru totdeauna prin credință. Devin Wheeler și Matthew Daniels sunt

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Așa cum sunt

Această poveste inimaginabilă urmează două familii care sunt reunite prin tragedie, dar care s-au alăturat pentru totdeauna prin credință. Devin Wheeler și Matthew Daniels sunt

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x