Afganistan: Creștini disperați, întorși de la aeroport, conform unor rapoarte. Departamentul de stat nu-i consideră pe creștini în grupul Prioritar 1

Odată cu scurgerea timpului pentru salvarea civililor care fug de talibani, creștinii afgani și alții ale căror nume apar pe listele de evacuați calificați ai guvernului SUA sunt respinse la aeroportul din Kabul, au declarat miercuri reprezentanți ai organizațiilor de asistență umanitară, citate de Catholic News Agency (CNA) via r3media.ro

„Mi-a fost raportat de către diferite persoane de contact din mai multe grupuri care lucrează să salveze pe cei care sunt încă în pericol în Afganistan – al căror nume trebuie să rămână anonim – că Departamentul de Stat nu implementa listele pe care le-au cerut organizațiilor să le întocmească, deși le-am trimis de mai multe ori”, ”, a declarat miercuri pentru CNA Faith McDonnell, director de advocacy la Katartismos Global, un grup ministerial anglican nonprofit cu sediul în Manassas, Virginia.

„În prezent, se pare că nimeni nu primește nicio prioritate decât dacă are un fel de conexiune specială în interiorul aeroportului”, a spus ea.

Peste criza umanitară care se adâncește este un termen limită pus pentru vineri, pentru evacuarea civililor de la aeroportul din Kabul, pentru a face loc transportării celor 4.500 de soldați rămași în țară, astfel încât să se realizeze ținta de 31 august, setată acum câteva luni de către administrația Biden.

Oficialii americani au declarat că data ar putea fi prelungită, dacă este necesar, potrivit unui raport de pe Wall Street Journal.

.u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .postImageUrl , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:hover , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:visited , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:active { border:0!important; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:active , .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29 .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u74f77362335ba95343b3931c66a96f29:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Zvonurile despre războaie

Un student păstrează un jurnal în timp ce un guvern mondial îl ocupă de lume. Ani mai târziu, un soldat își găsește jurnalul și pune

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Investigatorul

A veteran police detective becomes a criminal justice teacher and baseball coach at a local high school, leading him to the most important investigation of

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x