Biserica protestanta UNITA a oficializat prima casatorie a două preotese de acelasi SEX

Biserica Protestantă Unită a Franței, o confesiune creată în 2012 după fuziunea bisericilor luterane și reformate, a sărbătorit prima cununie religioasă dintre două femei ordinate ca preot. Ambele femei au treizeci de ani. Cu două zile înainte de slujba religioasă de la biserică, se căsătoriseră legal printr-o ceremonie civilă.

Biserica Protestantă Unită a Franței unește două mari curente protestante din secolul al XVI-lea și este principalul grup protestant din Franța, cu aproximativ 250.000 de membri și peste 400 de preoți. În 2015 această confesiune franceză a votat pentru a permite binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex în sinodul lor din acel an. Decizia a provocat o undă de șoc, atât în societate, dar mai ales în comunitatea protestantă mai largă.

Mulți au părăsit atunci confesiunea pentru a se alătura grupurilor de biserici care continuă să învețe înțelegerea creștină istorică a căsătoriei. Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța a deplâns decizia, subliniind că 70% dintre credincioșii protestanți practicanți din Franța ce aparțin bisericilor baptiste, penticostale, Creștine după Evanghelie si altele, respectă o înțelegere biblică a căsătoriei.

.u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .postImageUrl , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:visited , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:active { border:0!important; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:active , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x