Biserica protestanta UNITA a oficializat prima casatorie a două preotese de acelasi SEX

Biserica Protestantă Unită a Franței, o confesiune creată în 2012 după fuziunea bisericilor luterane și reformate, a sărbătorit prima cununie religioasă dintre două femei ordinate ca preot. Ambele femei au treizeci de ani. Cu două zile înainte de slujba religioasă de la biserică, se căsătoriseră legal printr-o ceremonie civilă.

Biserica Protestantă Unită a Franței unește două mari curente protestante din secolul al XVI-lea și este principalul grup protestant din Franța, cu aproximativ 250.000 de membri și peste 400 de preoți. În 2015 această confesiune franceză a votat pentru a permite binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex în sinodul lor din acel an. Decizia a provocat o undă de șoc, atât în societate, dar mai ales în comunitatea protestantă mai largă.

Mulți au părăsit atunci confesiunea pentru a se alătura grupurilor de biserici care continuă să învețe înțelegerea creștină istorică a căsătoriei. Consiliul Național al Evanghelicilor din Franța a deplâns decizia, subliniind că 70% dintre credincioșii protestanți practicanți din Franța ce aparțin bisericilor baptiste, penticostale, Creștine după Evanghelie si altele, respectă o înțelegere biblică a căsătoriei.

.u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .postImageUrl , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:visited , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:active { border:0!important; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:active , .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1 .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4bedc796b2f6b077fd24b27ea07b03e1:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Numărătoarea inversă în Ierusalim

Când armele nucleare sunt introduse în America, F.BI Agentul Shane Daughtry (David A.R White) se confruntă cu o sarcină imposibilă, găsindu-le înainte de a fi

Măreția

Totul se poate schimba într-o clipă și poate dura o viață pentru a se dezvălui. În fiecare zi, avem ocazia de a reconstrui relațiile prin

Așa cum sunt

Această poveste inimaginabilă urmează două familii care sunt reunite prin tragedie, dar care s-au alăturat pentru totdeauna prin credință. Devin Wheeler și Matthew Daniels sunt

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x