Comunicat din partea Comunității Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara

În atenția domnului Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara

Stimate domn primar,

În numele credincioșilor creștini baptiști din Comunitatea Timișoara, dorim să ne exprimăm dezamăgirea și dezacordul nostru cu privire la decizia recentă a Consiliului Local al municipiului Timișoara de a sponsoriza cu bani publici acțiuni legate de Festivalul Pride al mișcării LGBT, desfășurat în orașul nostru între 6-14 August.

Mâhnirea noastră nu este legată numai de aspectul folosirii banilor publici în susținerea unor proiecte de acest gen (în timp ce alte acțiuni specifice orașului nostru nu au primit această susținere) dar mai ales, pentru faptul ca aceste acțiuni Îl dezonorează pe Dumnezeu, prin promovarea deșănțată a unui comportament păcătos și contribuie la slăbirea fibrei morale a națiunii noastre. Aceste acțiuni caută să normalizeze ceva care din perspectiva lui Dumnezeu nu reprezintă niciodată normalitatea intențiilor Sale cu familia și societatea umană.

Ca și credincioși, ne rugăm pentru binele cetății în care Dumnezeu ne-a așezat și suntem conștienți că doar neprihănirea înalță un popor, pe când păcatul este rușinea popoarelor, iar promovarea păcatului nu va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu, ci pedeapsa Lui. Nu credem că aplicarea cu orice preț a unei agende externe, străine de mentalitatea majorității românilor este un demers înțelept care trebuie urmat. Vă rugăm să reflectați asupra acestor lucruri și pe viitor să țineți cont de sensibilitățile morale ale locuitorilor acestui oraș care v-au oferit votul și susținerea lor. Să nu uităm de vremelnicia unor funcții cu care suntem investiți, iar la judecata istoriei – dar mai ales a lui Dumnezeu, să fim găsiți drepți.

.u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .postImageUrl , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:hover , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:visited , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:active { border:0!important; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:active , .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u0bc21597010871dbb2caf55de693ee9b:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Pompierul

Caleb Holt, un căpitan eroic de foc, care prețuiește dăruirea și slujirea altora mai presus de toate. Dar cel mai important parteneriat din viața lui,

Saul: Călătoria spre Damasc

Cunoscut ca Saul Mucenic, se spune că uciderea lui Ștefan a distrus credința lui Saul în Templu și negarea lui Hristos ca Mesia. Convertirea Sa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x