ISRAEL: Se moare de inimă în urma campaniei masive de VACCINARE.

Creștere alarmantă a afecțiunilor cardiace în Israel în urma campaniei de vaccinare

Israelul a cunoscut o creștere de 25% a afecțiunilor cardiace și a infarctelor miocardice în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani.

Pentru femeile cu vârsta între 20 și 29 de ani s-a observat o creștere a infarctelor cu 83.6%.

Se moare de inimă în urma campaniei masive de vaccinare.

Din datele culese de până acum ajungem la concluzia preliminară că Jidanii s-au jidănit singuri.

Creștere alarmantă a afecțiunilor cardiace în Israel în urma campaniei de vaccinare

.uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .postImageUrl , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:visited , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:active { border:0!important; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:active , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x