ISRAEL: Se moare de inimă în urma campaniei masive de VACCINARE.

Israelul a cunoscut o creștere de 25% a afecțiunilor cardiace și a infarctelor miocardice în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani.

Pentru femeile cu vârsta între 20 și 29 de ani s-a observat o creștere a infarctelor cu 83.6%.

Se moare de inimă în urma campaniei masive de vaccinare.

Din datele culese de până acum ajungem la concluzia preliminară că Jidanii s-au jidănit singuri.

Creștere alarmantă a afecțiunilor cardiace în Israel în urma campaniei de vaccinare

.uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .postImageUrl , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:visited , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:active { border:0!important; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:active , .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73 .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uc7dbe0053bd0a5a5f4e40d4df2bd0c73:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Pastorul

„Pastorul” este atât un studiu de caractere dramatice, cât și o parabolă răscumpărătoare care are publicul înrădăcindu-i pe cei care nu-și dau seama. Stabilit în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x