Pedepse cu închisoarea pentru terapii de conversie în cazul persoanelor LGBT

Noua Zeelandă a introdus vineri o lege sub incidenţa căreia poate fi acordată o pedeapsă cu până la 5 ani de închisoare pentru practici prin care se doreşte schimbarea orientării sexuale a unei persoane sau a identităţii de gen, cunoscută drept terapie de conversie LGBT.

Măsurile propuse au ca obiectiv oprirea acestor practici, care nu funcţionează, sunt discreditate şi au efecte negative, a spus ministrul Justiţiei, Kris Faafoi, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

„Practicile de conversie nu îşi au locul în Noua Zeelandă modernă. Sunt bazate pe convingerea falsă că orientarea sexuală a oricărei persoane, identitatea de gen sau exprimarea genului este greşită şi are nevoie să fie reparată”.

El a adăugat: „Profesioniştii din sănătate, liderii religioşi şi activiştii pentru drepturile omului de aici şi din străinătate s-au exprimat împotriva acestor practici ca fiind dăunătoare şi cu potenţial de a perpetua prejudecăţile, discriminarea şi abuzul faţă de membrii comunităţii curcubeu”.

Potrivit noii legislaţii, oricine realizează astfel de practici asupra unei persoane cu vârstă mai mică de 18 ani sau asupra uneia care nu are capacitate de decizie poate primi o pedeapsă cu până la 3 ani de închisoare.

Practicile de conversie care cauzează leziuni grave pot fi pedepsite cu până la 5 ani de închisoare.

Guvernul a spus că legea nu abordează exprimarea generală a convingerilor religioase sau principii despre sexualitate şi gen.

.u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .postImageUrl , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:hover , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:visited , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:active { border:0!important; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:active , .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187 .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u91117988a78d5e01ef12801fc6ea2187:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Înviat

În anul 33 d.Hr., o tribună romană din Iudeea este însărcinată să găsească trupul dispărut al lui Isus Hristos, care a înviat din morți. 0

Saul: Călătoria spre Damasc

Cunoscut ca Saul Mucenic, se spune că uciderea lui Ștefan a distrus credința lui Saul în Templu și negarea lui Hristos ca Mesia. Convertirea Sa

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Salvând vieți

După moartea unui prieten din copilărie, Jake Taylor, un sportiv de toate stele, trebuie să își schimbe viața – și să-și sacrifice visele pentru a

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x