Scoţia va permite copiilor de 4 ani să îşi schimbe genul, fără aprobarea părinţilor. Directiva primită de şcolile primare

Scoţia va permite copiilor să îşi aleagă genul, fără a mai fi nevoie de consultarea părinţilor. Copiii care au împlinit 4 ani vor putea să îşi schimbe genul fără consimţământul părinţilor prevede o directivă introdusă în Scoţia.

Potrivit normei, elevii care doresc să îşi schimbe genul trebuie ascultaţi şi sprijiniţi de profesori, recomandă guvernul scoţian, potrivit The Telegraph. De asemenea, profesorii nu trebuie să adreseze întrebări incomode copilului care decide să facă o astfel de schimbare.

Documentul mai prevede că această normă va fi aplicată în şcolile primare şi secundare, unde vor fi introduse în programă cărţi care prezintă persoane transgender. Elevii vor putea alege dacă să meargă în vestiarul fetelor sau în cel al băieţilor şi se va lua în considerare şi introducerea unei uniforme neutre din punct de vedere al genului.

Recomandările guvernului scoţian au fost catalogate drept “şocante”, iar părinţii sunt îngrijoraţi că li se permite copiilor să ia decizii atât de importante la vârste atât de fragede.

.u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .postImageUrl , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:hover , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:visited , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:active { border:0!important; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:active , .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15 .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u73c172be56e9579fc800b9aead071f15:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x