Ungaria ajută creștinii persecutați în lumeUngaria, țara din Europa de Est, ajută cu credincioșie creștinii persecutați. Țara susține mii de credincioși care au suferit pentru credința lor și au reconstruit sute de biserici distruse. Este o poveste incredibilă. Țara este dedicată și promovării principiilor biblice în propria societate, o poziție care a fost văzută în mod negativ în Uniunea Europeană. Jennifer Wishon de la CBN vine cu mai multe detalii.

Hennifer Wishon, corespondent-șef de la Washington: Ungaria, o țară din Europa, ajută creștinii așa cum nu o face nicio altă țară. Spuneți-ne de ce este Ungaria atât de interesată de susținrea și protejarea creștinilor persecutați din întreaga lume?

Tristan Azbej, secretarul de stat al Ungariei pentru ajutorarea creștinilor persecutați: Ungaria este o națiune creștină.

Hennifer Wishon: Să îl auzi pe secretarul de stat Tristan Azbej cum vorbește despre devotamentul Ungariei față de principiile biblice în lumea de azi este o experiență uimitoare.

Tristan Azbej: Încercăm să implementăm învățăturile sociale ale credinței creștine și ale Bibliei în politicile noastre și din asta face parte și protejarea demnității omului, a libertății omului și din asta mai face parte și protejarea instituției familiei și a mariajului.

Hennifer Wishon: Poziția sa în guvernul maghiar există cu un singur scop, acela de a proteja creștinii persecutați din întreaga lume printr-un program care se numește ”Ungaria ajută”.

Tristan Azbej: Creștinii sunt grupul cel mai persecutat din lume. Sunt 340 de milioane de oameni care sunt discriminați, amenințați sau supuși unor atacuri de genocid din cauza credinței lor în Hristos.

.u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .postImageUrl , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:hover , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:visited , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:active { border:0!important; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:active , .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://www.infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1 .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u0c431586ca132ea1ac2ffd55871c07e1:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Într-o clipită

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă vine la o intersecție oribilă pentru detectivul David Ramsey (David A.R White). La bordul unui iaht privat pe

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

Într-o clipită

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă vine la o intersecție oribilă pentru detectivul David Ramsey (David A.R White). La bordul unui iaht privat pe

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x