Elveția: Număr record de AVORTURI în 2020

Conform cifrelor publicate recent de Oficiul Federal de Statistică, numărul avorturilor efectuate în Elveția a crescut în 2020 față de anul precedent, un record de când statistica a fost publicată pentru prima dată în 2007. Cifrele pentru cantoanele Berna și Glarus lipsesc încă, dar în celelalte cantoane au existat 10.906 avorturi în 2020.

După un mic declin în 2010, rata avorturilor la femei cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani a crescut de la 6,5 la 6,8 la 1000. Majoritatea avorturilor au avut loc în primele opt săptămâni de sarcină și doar 5% dintre acestea au fost efectuate după 12 săptămâni de sarcină, cifră care a scăzut constant în ultimii ani. Mai mult, 79% din avorturi au fost efectuate cu ajutorul medicamentelor și numai 21% prin intervenții chirurgicale. Grupa de vârstă cea mai afectată este între 30 și 34. Ceea ce este important de menționat este că 705 tinere care au avortat în 2020 aveau între 15 și 19 ani și unsprezece aveau sub 15 ani.

Organizațiile creștine care luptă pentru viața copiilor nenăscuți condamnă această creștere a numărului de avorturi, amintind că în secolul XXI există numeroase metode contraceptive care să ajute la evitarea avortului.

.u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .postImageUrl , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:hover , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:visited , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:active { border:0!important; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:active , .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449 .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u47c0a1dfe528c5c7b80e08fc0ad94449:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Pavel, apostolul lui Hristos

Pavel, care merge de la cel mai infricos persecutor al creștinilor la cel mai influent apostol al lui Hristos, își petrece ultimele zile în așteptarea

Iertarea

În noaptea în care este eliberat din închisoare, Lucas Blackstone (Angus Macfadyen) pornește pentru orașul Trinity să-l găsească pe omul care la ucis pe fiul

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Zvonurile despre războaie

Un student păstrează un jurnal în timp ce un guvern mondial îl ocupă de lume. Ani mai târziu, un soldat își găsește jurnalul și pune

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x