Medicii britanici pot prescrie medicamente specifice procedurii de schimbare de sex copiilor sub 16 ani, fără consimțământul părinților

Medicii britanici pot prescrie medicamente specifice procedurii de schimbare de sex copiilor sub 16 ani, fără consimțământul părinților

Curtea de Apel din Marea Britanie hotărăște că medicii pot prescrie medicamente care inhibă pubertatea copiilor sub 16 ani, fără să fie nevoie de acordul părinților. Decizia instanței o anulează pe cea a Înaltei Curți, dată în decembrie 2020, care spunea că este nevoie de acordul unui judecător.

Curtea de Apel spune că instanța inferioară a greșit atunci când a hotărât că tinerii care doresc să facă o schimbare de sex nu pot fi suficient de informați încât să solicite tratament medicamentos fără implicarea altcuiva. Legea din 2020 spunea că, din cauza naturii experimentale a medicamentelor, clinicile trebuie să obțină autorizare din partea unei instanțe, înainte de a începe tratamentul.

Judecătorii consideră acum că doctorii „trebuie să judece” dacă pacienții lor au discernământ și pot primi tratament.

Inhibitorii hormonali sunt medicamente care pot amâna pubertatea și sunt uneori administrați copiilor care își doresc să facă schimbare de sex, pentru a le da mai mult timp de gândire.

.uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .postImageUrl , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:hover , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:visited , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:active { border:0!important; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:active , .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685 .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uea5cae4eba02724646cbdcda7a9bf685:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x