Austria a prezentat propuneri de legalizare a sinuciderii asistate

Austria a prezentat propuneri de legalizare a sinuciderii asistate

Guvernul austriac a prezentat sâmbătă propuneri de legalizare a sinuciderii asistate începând cu 2022 ca răspuns la o hotărâre judecătorească care a decis că actuala interdicţie încalcă drepturile fundamentale ale cetăţenilor săi, transmite AFP, potrivit agerpres.  

În decembrie 2020, Curtea Constituţională a cerut guvernului să ridice actuala interdicţie privind asistarea sinuciderii, pasibilă cu o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Potrivit unui rezumat al legii propuse de ministerul justiţiei, adulţii care sunt bolnavi în stadiu terminal sau care suferă de o boală permanentă şi debilitantă vor putea beneficia de asistenţă pentru a-şi pune capăt vieţii. Doi medici vor trebui să evalueze fiecare caz, dintre care unul trebuie să fie calificat în medicină paliativă. Ei vor trebui să determine dacă pacientul este capabil să ia decizia în mod independent. În plus, ar trebui să treacă cel puţin douăsprezece săptămâni înainte de a se acorda accesul la sinucidere asistată pentru a se asigura că nu este solicitat din cauza unei crize temporare. Această perioadă va fi redusă la două săptămâni pentru pacienţii aflaţi în stadiul terminal al unei boli.

Propunerile vor fi supuse acum examinării de către experţi înainte de a fi prezentate parlamentului, iar deputaţii vor trebui să le aprobe înainte de sfârşitul anului. Dacă noile reglementări nu vor fi puse în aplicare până la sfârşitul anului 2021, interdicţia actuală a asistării sinuciderii ar înceta pur şi simplu, lăsând practica nereglementată.

.u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .postImageUrl , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:hover , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:visited , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:active { border:0!important; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:active , .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269 .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u92451c93e2b3c203f92340140cdcf269:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x