Dr. Oana Secară: ”Avem focare de vaccinați infectați în spital!”

”Credința în Dumnezeu și conștiința de medic mă fac să nu pot eluda adevărul medical”, a susținut dr. Oana Mihaela Secară în fața Colegiului Medicilor Bacău, unde a ajuns în urma unei sesizări a prefectului județului. Aceasta a arătat că în spitalul în care profesează sunt focare de vaccinați, subliniind că vaccinologia nu poate ține pasul cu modificările virusului.

Prefectul județului Bacău a făcut o sesizare la Colegiul Medicilor din localitate împotriva dr. Oana Mihaela Secară, unul dintre puținii doctori care au avut curajul de a spune adevărul despre pandemie și noul coronavirus. În apărarea sa, dr. Secară a afirmat, în fața Colegiului Medicilor din Bacău, că credința în Dumnezeu și conștiința de medic o fac să nu poată trece sub tăcere observațiile făcute și să nu poată eluda adevărul medical în momentul în care trebuie să-și exprime opinia.

”Țin să precizez că toate afirmațiile pe care le-am făcut și le fac sunt bazate strict pe ceea ce se desprinde din activitatea directă cu pacienții Covid în spital (informațiile sunt susținute și de studii și informări efectuate de alte structuri oficiale internaționale abilitate). Anchetele epidemiologice pe care le efectuez prin fișa postului mă pun în legătură atât cu pacienții Covid din rândul personalului, cu pacienții care se internează în spital, cât și cu familiile lor și cu alte persoane care au avut un contact direct sau un presupus contact direct cu pacienții. Aceste anchete, dar și anamneza făcută multor pacienți, cu minuțiozitate, au condus la foarte multe din concluziile mele, într-un timp relativ scurt de la debutul crizei sanitare”, a afirmat dr. Oana Mihaela Secară, în fața Colegiului Medicilor din Bacău. Aceasta a susținut că politicile de sănătate trebuie să se bazeze pe adevărul medical, și nu pe argumente emoționale sau politice, iar aceste politici nu pot fi intempestive și populiste. ”Politicile de sănătate trebuie făcute de medici cu viziune și specializare în prevenție, și nu de aparatul administrativ/politic. Acest aparat poate susține demersurile din punct de vedere logistic, dar nu se poate erija în decident în acte medicale”, a precizat dr. Oana Mihaela Secară.

.u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .postImageUrl , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:hover , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:visited , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:active { border:0!important; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:active , .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222 .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u45839f92fe3be6fa1ed60c2df4178222:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x