EUROPA: Numărul catolicilor continuă să scadă

Biserica Catolică continuă să piardă credincioşi în Europa, în timp ce extinderea sa continuă pe toate celelalte continente, potrivit statisticilor publicate joi de Vatican, relatează AFP, potrivit agerpres.

La 31 decembrie 2019, numărul total al catolicilor era de 1.344.403.000, cu 15,41 milioane mai mult decât anul precedent, conform cifrelor compilate de agenţia Fides, organismul de informare a misionarilor catolici. Cu zece ani mai devreme, în 2009, Fides numărase 1,18 miliarde de catolici.

Europa a înregistrat o scădere cu 292.000 a numărului de catolici, ajungând la un total de 285,6 milioane, în timp ce Africa a înregistrat cea mai mare creştere (+8,3 milioane), numărul total al acestora ajungând la 251,5 milioane, urmată de America (+5,4 milioane, ajungând la 647,2 milioane), Asia (+1,9 milioane, până la un total de 149,1 milioane) şi Oceania (+118.000, ajungând la 10,9 milioane). În total, conform Fides, catolicii reprezintă 17,74% din populaţia lumii.

Numărul preoţilor catolici se ridică la 414.336 (+271 faţă de 2018), însă din nou Europa iese în evidenţă cu cea mai mare scădere (-2.608, ajungând la un număr total de 168.328), urmată de America (-690, până la 121.693) şi Oceania (-69, până la 4.600). În contrast, numărul preoţilor este în creştere în Africa (+1.649, până la 49.461) şi Asia (+1.989, până la 70.254).

.u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .postImageUrl , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:hover , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:visited , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:active { border:0!important; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:active , .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00 .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u98ba191c87a30d1783cb109e42a3ec00:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x