Israel: Certificatele verzi expiră duminică. Peste 1,5 milioane de cetățeni nu mai sunt eligibili pentru a le reînnoi

Certificatele verzi Covid emise israelienilor în ultimul an devin nule duminică și tuturor cetățenilor eligibili li se va cere să descarce noi permise, pentru a le înlocui pe cele expirate. Însă regulile pentru primirea unui permis s-au schimbat.

Peste 1,5 milioane de israelieni nu mai îndeplinesc criteriile de a fi complet vaccinați sau imunizați natural în urma vindecării.

Sunt considerate eligibile pentru un Green Pass persoanele vaccinate care au primit două doze ale vaccinului în ultimele șase luni sau o a treia doză în ultimele șase luni.

Persoanele care s-au vindecat de la Covid-19 pot primi un permis pentru maximum șase luni de la data eliberării certificatului de vindecare. După șase luni, cei care se află în această situație trebuie să primească o doză a vaccinului pentru a putea primi un Green Pass.

Israelienii care au trecut prin boală și apoi au primit o doză de vaccin sunt, de asemenea, eligibili pentru permis, timp de șase luni de la data vaccinării.

De ce s-au schimbat criteriile?

Pe măsură ce varianta Delta a intrat în Israel, iar ratele infectăriilor și spitalizărilor au început să crească, cercetătorii de la Sheba Medical Center au dat publicității date conform cărora capacitatea vaccinului Pfizer de a opri infectarea a scăzut de la peste 90% pentru persoanele vaccinate în decembrie și ianuarie 2020, la 40% în iulie 2021, în unele cazuri.

.u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .postImageUrl , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:hover , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:visited , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:active { border:0!important; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:active , .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61 .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u660a60f9f531281c1c1624c7c7e9cb61:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Pavel, apostolul lui Hristos

Pavel, care merge de la cel mai infricos persecutor al creștinilor la cel mai influent apostol al lui Hristos, își petrece ultimele zile în așteptarea

Locul de ascunzătoare

Corrie și Betsie ten Boom sunt surori de vârstă mijlocie care lucrează în magazinul de ceasornicărie al tatălui lor în Olanda înainte de al doilea

Într-o clipită

Ceea ce trebuia să fie vacanța perfectă vine la o intersecție oribilă pentru detectivul David Ramsey (David A.R White). La bordul unui iaht privat pe

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

Pastorul

„Pastorul” este atât un studiu de caractere dramatice, cât și o parabolă răscumpărătoare care are publicul înrădăcindu-i pe cei care nu-și dau seama. Stabilit în

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x