ARHIEPISCOPUL VIGANÒ: „OBIECTIVUL VACCINURILOR ESTE DE A CREA MILIARDE DE BOLNAVI CRONICI ȘI DE A EXTERMINA MILIOANE DE OAMENI”

Monseñor Viganò: Îmi dau seama că poate fi extrem de nepopular să luăm o poziție împotriva așa-ziselor vaccinuri, dar ca păstori ai turmei Domnului avem datoria de a denunța crima oribilă care se comite, al cărei obiectiv este să crearea a miliarde de bolnavi cronici si exterminarea a milioane si milioane de persoane, bazat pe ideologia infernală a „Marea Reinițiere” formulată de președintele Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, și susținută de instituții și organizații din întreaga lume.

Tăcerea atâtor cardinali și episcopi, împreună cu promovarea de neconceput a campaniei de vaccinare de către Sfântul Scaun, reprezintă o formă de complicitate fără precedent, care nu mai poate continua. Este necesar să denunțăm acest scandal, această crimă împotriva umanității, această acțiune satanică împotriva lui Dumnezeu.

În fiecare zi care trece, mii de oameni mor sau sănătatea lor este afectată de iluzia că așa-zisele vaccinuri garantează o soluție la urgența pandemică. Biserica Catolică are datoria în fața lui Dumnezeu și în fața întregii omeniri să denunțe această crimă uriașă și oribilă cu cea mai mare fermitate, dând indicații clare și opunându-se celor care, în numele unei pseudoștiințe subordonate intereselor industriei farmaceutice. Companiile și elita globalistă au doar intenții de moarte.

Cum Joe Biden, care se definește și „catolic”, poate să impună vaccinarea a 28 de milioane de copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, este absolut de neconceput, fie doar pentru faptul că practic nu există niciun risc de a dezvolta boala SARS-CoV- 2. Sfântul Scaun și Conferințele Episcopale au datoria să exprime o condamnare fermă în acest sens, și de asemenea în relație cu efectele secundare foarte grave care pot rezulta pentru copiii cărora li se inoculează ser genetic experimental.

.u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .postImageUrl , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:hover , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:visited , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:active { border:0!important; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:active , .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52 .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4eaeba43d6c0ff40af4aeb0efc51db52:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Iertarea

În noaptea în care este eliberat din închisoare, Lucas Blackstone (Angus Macfadyen) pornește pentru orașul Trinity să-l găsească pe omul care la ucis pe fiul

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Salvarea lui Dumnezeu

Omul condamnat, Rev. Armstrong revine în cartierul său, un bărbat schimbat care dorește să preia biserica veche a tatălui său. Cartierul este greu și plin

Miracole din Cer

Bazat pe povestea incredibilă a familiei Beam. Când Christy (Jennifer Garner) descoperă fiica ei de 10 ani, Anna (Kylie Rogers) are o boală rară, incurabilă,

Nu mi-e rușine

Povestea adevărată a lui Rachel Joy Scott – primul student ucis în filmul de la Columbine High School din 20 aprilie 1999. 0 0 votes

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x