Atenție! În România au loc adopții de către SODOMITI

„Prima adopție gay din Romania Felicit tânărul/ persoana care a avut curajul să facă acest pas, de a salva un copil abandonat din chinurile orfelinatului. Felicit curajul Direcției pentru Protectia Copilului pentru că a ales să respecte legea. Asta înseamnă profesioniști. Felicitări”, scrie Vișinel Bălan pe pagina s-a de Facebook.

La Antena3, Vișinel Bălan a declarat ca aceasta n-ar fi prima situație din România și că există multe cazuri de acest fel. „Este un bărbat din Cluj care a intrat în procesul adopției, și-a asumat calitatea de părinte gay, iar DGASPC i-a transmis tânărului că legea nu prevede că n-ai dreptul la a da șansa unui copil la o familie. E din categoria greu adoptabili.

Înțeleg că are până în 7 ani (n.r. copilul). Bărbatul este într-o relație. Înțeleg că nu este primul caz (n.r. de adopție gay din România), este primul de care am reușit eu să aflu. După ce am postat am descoperit că sunt și alte cazuri care au reușit”.

.u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .postImageUrl , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:hover , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:visited , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:active { border:0!important; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:active , .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u1d3f0fca57b5e255a2d3b7058a77bbea:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x