Biserica Catolică Franceză va vinde clădiri pentru plata despăgubirilor

Biserica Catolică Franceză va vinde clădiri pentru a face față la plata despăgubirilor pentru victimele abuzurilor sexuale.

La o lună după ce s-a aflat că aproximativ 3.000 de preoți romano-catolici au abuzat sexual mii de copii din 1950 până recent, Conferința Episcopală Catolică Franceză a anunțat că va plăti compensații financiare victimelor.

Potrivit anchetei din Franța, în jur de 10.000 de copii au fost abuzați de preoți, iar alți aproximativ 114.000 de copii au fost victime ale membrilor laici în centrele de învățământ catolice.

Biserica a anunțat acum că va despăgubi victimele cu un fond creat special pentru această problemă și nu vor fi folosiți bani care provin din „donațiile credincioșilor”. Aceasta înseamnă că vor fi vândute „imobile și proprietăți ale eparhiilor”.

Catolicii francezi au cerut ajutor Vaticanului, cerându-i Papei să trimită pe cineva de încredere pentru a examina îndeaproape situația delicată.

.u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .postImageUrl , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:hover , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:visited , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:active { border:0!important; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:active , .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275 .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u852bba95d6c35e1bf7dac9e24261f275:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Cazul pentru Hristos

Un jurnalist de success, Lee Strobel, cu rapoartele sale de investigație premiate recent i-au câștigat o promovare a editorului legal la Chicago Tribune. Dar lucrurile

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x