Biserica este vizată de CERTIFICATUL VERDE

Certificatul verde va fi obligatoriu și pentru preoți, pastori și alți angajați

Toate cultele religioase din România au fost informate că, în cazul în care se va vota Certificatul verde, viața religioasă din România va fi afectată, deoarece personalul cultelor are calitatea de angajat, iar legea li se va aplică și lor.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a transmis tuturor cultelor religioase o informare în care arată că obligativitatea certificatului verde li se va aplica.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a transmis tuturor cultelor religioase o informare în care arată că obligativitatea certificatului verde li se va aplica.

Astfel, toți preoții, pastori, conducătorii cultelor și restul angajaților vor fi obligați să se vaccineze, să facă dovada trecerii recente prin boală sau să se testele periodic.

.uae54956f3560dd1714194397d0b1479e , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .postImageUrl , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:visited , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:active { border:0!important; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:active , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

A doua șansă

Ethan Jenkins (Michael W. Smith) și Jake Sanders (introducând Jeff Obafemi Carr) sunt ambii păstori pasionați care se închină aceluiași Dumnezeu din aceeași carte –

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

Polycarp

O tânără fată slave, Anna, este salvată și adoptată de creștini în Smyrna secolului al II-lea și se împrietenește cu episcopul lor vârstnic, Polycarp. Așa

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x