Biserica este vizată de CERTIFICATUL VERDE

Certificatul verde va fi obligatoriu și pentru preoți, pastori și alți angajați

Toate cultele religioase din România au fost informate că, în cazul în care se va vota Certificatul verde, viața religioasă din România va fi afectată, deoarece personalul cultelor are calitatea de angajat, iar legea li se va aplică și lor.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a transmis tuturor cultelor religioase o informare în care arată că obligativitatea certificatului verde li se va aplica.

Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept a transmis tuturor cultelor religioase o informare în care arată că obligativitatea certificatului verde li se va aplica.

Astfel, toți preoții, pastori, conducătorii cultelor și restul angajaților vor fi obligați să se vaccineze, să facă dovada trecerii recente prin boală sau să se testele periodic.

.uae54956f3560dd1714194397d0b1479e , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .postImageUrl , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:visited , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:active { border:0!important; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:active , .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uae54956f3560dd1714194397d0b1479e:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

Comentarii

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Versetul Zilei

Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Articole Recente

Urmăreștene

Video

Alte Materiale

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x