Pandemia de COVID-19 a amplificat antisemitismul

Pandemia de COVID-19 a „reanimat” discursurile antisemite şi a generat „noi mituri şi teorii ale conspiraţiei care incriminează evreii” pentru actuala criză sanitară, se arată într-un raport european dat publicităţii marţi, informează AFP, potrivit agerpres.

„Antisemitismul, în special pe internet, s-a accentuat în timpul pandemiei”, scrie Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA), al cărei sediu este la Viena şi care se bazează pe statisticile oficiale şi pe elementele adunate de organizaţiile civile.

În Germania, reţeaua de asociaţii RIAS a dezvăluit astfel că, în primele luni ale pandemiei, 44% dintre incidentele antisemite înregistrate erau „asociate cu noul tip de coronavirus”.

La fel, în Republica Cehă, Federaţia comunităţilor evreieşti a constatat „o creştere a circulaţiei manifestaţiilor de ură online”, alimentate de sfera complotistă, care se opune vaccinurilor şi restricţiilor.

De o manieră mai generală, „lacunele la nivel de date continuă să mascheze realitatea”, puţine dintre ţările membre ale UE contabilizând „cu eficacitate” incidentele antisemite, deplânge FRA.

În unele ţări din UE, precum Ungaria şi Portugalia, nu există niciun fel de cifre oficiale în acest sens.

Este imposibil să faci „comparaţii pertinente”, potrivit raportului. De exemplu, Spania a contabilizat doar trei astfel de incidente anul trecut, comparativ cu 339 în Franţa, în timp ce în Germania au fost înregistrate 2.351 de asemenea incidente, „cel mai mare nivel din perioada 2010-2020”.

În numeroase ţări, „majoritatea zdrobitoare a incidentelor nu sunt semnalate, nici poliţiei, nici unei alte instituţii”, subliniază documentul.

„Antisemitismul este o problemă gravă, însă, fără date, nu ştim cât de gravă este ea”, comentează directorul agenţiei, Michael O’Flaherty, citat într-un comunicat, şi care îndeamnă ţările europene să-şi „intensifice eforturile” în vederea unei mai bune colectări de date. „Vom fi astfel capabili să luptăm mai bine împotriva urii şi prejudecăţilor”, insistă el.

.u986f2e837499168756a1f75c965bec71 , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .postImageUrl , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:hover , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:visited , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:active { border:0!important; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:active , .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #ECF0F1; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #000000; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .postTitle { color: #000000; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; color: #000000; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://europanews.ro/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:hover .ctaButton { background-color: #e6e6e6!important; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71 .u986f2e837499168756a1f75c965bec71-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u986f2e837499168756a1f75c965bec71:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Insigna credinței

Bazat pe povestea ofițerului de poliție din Roanoke din Virginia, Bryan Lawrence, care sa luptat înapoi de la o paralizie completă, prin credință pură. 0

Întâlnirea: Paradisul pierdut

La șapte ani de la cel mai devastator tsunami din Thailanda, șase străini se află în capcană într-o stațiune lângă plajă, la marginea unui uragan

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x