Papa Francisc a numit prima femeie la conducerea guvernatoratului statului Vatican

Papa Francisc a numit joi prima femeie la conducerea guvernatoratului statului Vatican, sora franciscană Raffaella Petrini, continuându-şi astfel eforturile de a ajunge la o mai mare egalitate de gen în cadrul Bisericii Catolice, relatează AFP, potrivit agerpres.

În calitate de secretar general al guvernatoratului, călugăriţa italiană în vârstă de 52 de ani va fi responsabilă de supravegherea operaţiunilor administrative, inclusiv a Muzeelor Vaticanului, a oficiului poştal şi a poliţiei. Ea devine astfel femeia cu cea mai înaltă funcţie din cel mai mic stat din lume.

Potrivit ziarului online National Catholic Reporter, acest rol a fost deţinut în mod tradiţional de un episcop.

Papa Francisc, în vârstă de 84 de ani, a spus în repetate rânduri că doreşte ca femeile să joace un rol mai important în Biserica Catolică.

În ianuarie, el a modificat legea pentru a le permite femeilor să citească liturghia, să fie slujitori de altar şi să distribuie împărtăşania, fără a spune însă că această schimbare ar putea reprezenta un pas pentru ca femeile să devină în viitor preoţi hirotonisiţi.

În februarie, el a numit o femeie subsecretar al Sinodului Episcopilor Catolici, prima care a ocupat această funcţie cu drept de vot într-un organism care studiază marile chestiuni doctrinale ale Bisericii Catolice.

În 2016, papa Francisc a creat o comisie însărcinată cu studierea istoriei femeilor diaconi în primii ani ai Bisericii Catolice, într-un demers care ar fi putut deschide eventual calea pentru ca femeile să ajungă la acest rol în prezent. Însă concluziile acelei comisii au fost sub aşteptări, iar papa a numit o alta anul trecut pentru a analiza această chestiune.

.u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .postImageUrl , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:hover , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:visited , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:active { border:0!important; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:active , .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46 .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u74f5121b33c941cfe3b6b9f8996a0b46:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

David și Goliat

La intersecția a două mari imperii antice, un simplu păstor numit David se transformă într-un războinic puternic și ia un uriaș teribil. Una dintre cele

Pavel, apostolul lui Hristos

Pavel, care merge de la cel mai infricos persecutor al creștinilor la cel mai influent apostol al lui Hristos, își petrece ultimele zile în așteptarea

Ultimul Mâncător de Păcat

În căutarea propriei sale răscumpărări de la bărbatul despre care se tem cel mai mult, Cadi Forbes, în vârstă de zece ani, descoperă un păcat

Fiul lui Dumnezeu

Povestea vieții lui Isus se spune din nașterea sa umilă prin învățăturile sale, răstignirea și învierea supremă. 0 0 votes Article Rating

Pastorul

„Pastorul” este atât un studiu de caractere dramatice, cât și o parabolă răscumpărătoare care are publicul înrădăcindu-i pe cei care nu-și dau seama. Stabilit în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x