Rafila vrea CERTIFICAT VERDE și pentru preoți

Posibilul viitor ministru al Sănătății din partea PSD, medicul Alexandru Rafila, recomandă să fim pregătiți pentru valul 5 al pandemiei și atrage atenția că certificatul verde ar trebui impus tuturor, fără excepții, inclusiv prelaților.

„Cred că în următoarele câteva săptămâni problema de sănătate publică va reveni în limite normale, dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să fim pregătiți pentru valul 5. Trebuie să dezvoltăm policlinicile și tratamentele. Sunt antivirale noi. Cred că foarte rapid, în vreo lună, se poate că acestea să ajungă în România. Se poate că acest lucru să se negocieze direct la nivel european, prin UE.

Eu aș vrea să ne coordonăm și la valuri cu țările europene și la număr de decese, pentru că noi stăm mult mai rău. Și sper să avem un răspuns comparabil, dar trebuie să facem toți un efort. Trebuie să trecem într-o faza de solidaritate atunci când sesizăm o creștere a numărului de cazuri”, spune medicul.

„Eu sunt absolut tulburat de faptul că acum, când suntem pe scădere, nu e nimeni afectat de 500 de decese pe zi, câte au fost. Dacă lucrăm toți împreună, avem șanse, dar dacă așteptăm rezolvarea de la un singur om sau instituție, nu se poate.

Dacă luăm o decizie, trebuie să se aplice și prelaților, și profesorilor, și parlamentarilor, tuturor.

A pornit de la personalul medical și s-a ajuns la vreo 40 de amendamente, de nici nu mai recunoaștem proiectul inițial. Probabil că până la sfârșitul lunii ar putea să treacă acest proiect prin procedura parlamentară”, a declarat Alexandru Rafila cu privire la implementarea certificatului verde.

.u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .postImageUrl , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:hover , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:visited , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:active { border:0!important; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .clearfix:after { content: „”; display: table; clear: both; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:active , .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: inherit; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #34495E; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .postTitle { color: inherit; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .ctaButton { background-color: inherit!important; color: #34495E; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://infocrestin.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:hover .ctaButton { background-color: inherit!important; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u4bbc94667db0e624d8a3974749f733ee:after { content: „”; display: block; clear: both; }

0 0 votes
Article Rating

ALTE FILME CREȘTINE

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Semnul: Răscumpărarea

Momente după parașutism de la zborul 777, fostul căpitan marin Chad Turner (Craig Scheffer) și însoțitorul de zbor Dao (Sonia Couling) se trezesc într-o lume

Plin de măreție

Urmează pe Maria din Nazaret în ultimele zile pământești, ajutându-i pe Biserica primară să-și recapete întâlnirea inițială cu Domnul. 0 0 votes Article Rating

Tu crezi?

O multitudine de suflete diferite – toate se mișcă în direcții diferite, toate dorind ceva mai mult. Pe măsură ce viețile lor se intersectează neașteptat,

Șapte zile de necrezut

Povestea inimii despre modul în care o prietenie puțin probabilă, dar puternică, scântește o săptămână de transformare a tânărului care schimbă viața. Jucătorul de golf

Întoarceți-vă la locul de ascundere

Când luptătorul de rezistență, Piet Hartog, mărturisește atrocitățile față de evrei, el este desenat de dragostea lui frumoasă Aty și de mătușa ei Corrie în

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x